30 محصول
 • ارده کنجد مورد تایید دکتر روازاده

  ارده کنجد

  40,000 تومان
 • برنج اجدادی 2 کیلویی مورد تایید دکتر روازاده

  برنج اجدادی (2کیلویی)

  65,000 تومان
 • برنج اجدادی 5 کیلویی مورد تایید دکتر روازاده

  برنج اجدادی (5کیلویی)

  160,000 تومان
 • برنج قهوه ای 2 کیلویی مورد تایید دکتر روازاده

  برنج قهوه ای (2کیلویی)

  60,000 تومان
 • برنج قهوه ای 5 کیلویی مورد تایید دکتر روازاده

  برنج قهوه ای (5کیلویی)

  150,000 تومان
 • تیک تیکی مورد تایید دکتر روازاده

  تیک تیکی

  26,000 تومان
 • Placeholder

  حلوا ارده شکر زرد (سرخ)

  9,000 تومان
 • حلوا ارده عسلی مورد تایید دکتر روازاده

  حلوا ارده عسلی

  49,000 تومان
 • Placeholder

  دوغ شتر (1لیتری)

  18,500 تومان
 • روغن حیوانی مورد تایید دکتر روازاده

  روغن حیوانی، روغن زرد

  95,000 تومان
 • روغن زرد اعلا مورد تایید دکتر روازاده

  روغن زرد اعلا

  110,000 تومان
 • Placeholder

  سرکه شیره توت

  35,000 تومان
 • سویق عام مورد تایید دکتر روازاده

  سویق عام

  10,500 تومان
 • سویق گندم مورد تایید دکتر روازاده

  سویق گندم

  10,500 تومان
 • سویق نخود مورد تایید دکتر روازاده

  سویق نخود

  175,000 تومان