8 محصول
 • Placeholder

  تابه کودک(مس)

  35,000 تومان
 • Placeholder

  قهوه جوش نمره 1

  28,500 تومان
 • Placeholder

  قهوه جوش نمره 3

  35,000 تومان
 • Placeholder

  لیوان مسی نمره 1

  21,000 تومان
 • Placeholder

  لیوان مسی نمره 2

  22,500 تومان
 • Placeholder

  لیوان مسی نمره 3

  25,000 تومان
 • ماهیتابه مسی در پیرکس سایز 20 مورد تایید دکتر روازاده

  ماهی تابه 20

  63,000 تومان
 • ماهیتابه مسی در پیرکس سایز 24 مورد تایید دکتر روازاده

  ماهی تابه 24

  70,000 تومان