45 محصول
 • Placeholder

  آویشن

  12,000 تومان
 • Placeholder

  اسطخدوس

  16,500 تومان
 • گیاه اسفرزه مورد تایید دکتر روازاده

  اسفرزه

  6,500 تومان
 • اطریفل گشنیزی مورد تایید دکتر روازاده

  اطریفل گشنیزی

  44,000 تومان
 • بارهنگ مورد تایید دکتر روازاده

  بارهنگ

  7,200 تومان
 • تخم گیاه گشنیز مورد تایید دکتر روازاده

  تخم گشنیز

  8,600 تومان
 • ترنجبین مورد تایید دکتر روازاده

  ترنجبین

  10,500 تومان
 • جوش شیرین مورد تایید دکتر روازاده

  جوش شیرین (500گرمی)

  20,000 تومان
 • Placeholder

  چای کوهی

  7,200 تومان
 • Placeholder

  چهارتخمه

  7,200 تومان
 • حب ایارج مورد تایید دکتر روازاده

  حب ایارج

  44,000 تومان
 • گیاه خرفه مورد تایید دکتر روازاده

  خرفه

  6,500 تومان
 • Placeholder

  داروی آسم و آلرژی،کد183

  18,000 تومان
 • دوای امام کاظم (ع) مورد تایید دکتر روازاده

  داروی امام کاظم

  9,000 تومان
 • قطره انفیه مورد تایید دکتر روازاده

  داروی انفیه

  22,000 تومان